Cô giáo như mẹ hiền

 • Nguyễn Thị Tuyết Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0943678839
  • Email:
   tuyetmaimnsh@gmai.com
 • Hồ Thị Bích Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trường tổ văn phòng
  • Điện thoại:
   0914296234
  • Email:
   thuysonhong@gmail.com
 • Trần Huy Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hội trưởng hội phụ huynh
  • Điện thoại:
   0946325417
 • Phan Thị Thiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó CMMG
  • Điện thoại:
   0966056990
  • Email:
   thienmnsh@gmail.com
 • Đặng Thị Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trường CMNT
  • Điện thoại:
   0917909755
  • Email:
   lekhanhhungnghia@gmai.com
 • Trần Thanh Tình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trường CMMG
  • Điện thoại:
   0916318332
  • Email:
   tranthanhtinh1975@gmail.com
 • Trần Thị Sự
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0969504945
  • Email:
   tranthisumnsh@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thu Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0972205109
  • Email:
   thuphuongmnsk1@gmail.com